NAMM: O přínosech hudebního vzdělávání II

NAMM je nadačním fondem zabývajícím se vzděláváním a šířením aktivního provozování hudby, edukace v oblasti přínosu hudebního vzdělávání dětí i pedagogů. Je neziskovou organizací působící v USA. V následujících čtyřech dílech se pokusíme prostřednictvím citátů ze zahraničních materiálů NAMM přiblížit základní přínosy hudby.

Přínos druhý – pro úspěch ve škole


„Na 237 dětech, které absolvovaly kurz hry na klávesy, byla provedena studie za použití nově vyvinutého počítačového programu, která měřila zlepšení matematických schopností. Tato skupina v průměru dosáhla o 27 % lepších výsledků v matematických testech, než skupina, která se nezúčastnila hudebního kurzu.“ – Graziano, Amy, Matthew Peterson a Gordon Shaw, Enhanced learning of proportional math through music training and spatial-temporal training, Neurologický výzkum 21, březen 1999

„Žáci, kteří se zúčastnili programů výuky umění na vybraných základních školách v New Yorku vykazují významné zvýšení sebedůvěry a zlepšení úsudku.“ — National Arts Education Research Center, New York University, 1990

„Podle údajů, shromážděných organizací National Data Ressource Center, je studentů středních škol, klasifikovaných jako „neukázněný“ (na základě faktorů jako je počet zameškaných hodin, kázeňských trestů) v celkové školní populaci 12,14 %. Mezi studenty, zapojenými do hodin hudební výchovy, je to pouze 8,08 %.” – založeno na údajích z National Education Longitudinal Study, 2. doplňující zpráva, 1992

„Průzkum mezi 811 středoškoláky ukázal, že poměr studentů, kteří by si jako svůj vzor vybrali učitele hudební výchovy, je významně větší, než u ostatních předmětů: pro 36 % studentů by vzorem mohl být učitel hudební výchovy, pro 28 % učitel angličtiny, 11 % třídní učitel, 7 % učitel tělocviku, 1 % ředitel školy.“ — D.L. Hamann a L.M. Walker, Music teachers as role models for African-American students, Journal of Research in Music Education, 41, 1993

Více o NAMM.