Jak se zapojit

 

Vzdělávejte sebe i své děti


Přihlásit svou třídu, ponouknout k tomu třídní učitele i učitele hudební výchovy svých dětí a stát se tak účastníkem vzdělávacích kurzů, které pro děti základních škol realizujeme, je zážitkový i efektivní způsob, jak podpořit rozvoj projektů fondu. Nejen, že si žáci odnesou nové zážitky a zkušenosti, nadšení a inspiraci věnovat se hudbě, ale rovněž tak pomůžete zpřístupnit hudební vzdělání druhým.

Přihlásit sebe i své děti na jeden z workshopů pro veřejnost, pro děti i dospělé, je další způsob, jak podpořit rozvoj našich aktivit.

 

Firemní partnerství


Firemní partnerství, dárcovství či sponzortví sehrává ve financování činností nevládních neziskových organizací podstatnou roli. Nazýváme jej partnerstvím neb jako k partnerství ve spolupráci s firemním dárcem přistupujeme. Vy připějete k tomu, že projekty fondu se budou moci dále rozvíjet, my se postaráme o to, aby lidé o vaší podpoře věděli.

Podpora může nabývat různých podob. Podoby finančního daru, podoby podílu z prodeje Vašich výrobků nebo služeb či týmové podpory Vašich zaměstanců. Kontaktujte nás na anna.novakova@tmf.cz, najdeme takový způsob spolupráce, prospěšný pro fond i pro Vás.

 

Mediální partnerství


Neustále hledáme nové příležitosti a prostředky, jak komunikovat s veřejností, jsme otevřeni mediálním partnerstvím.

 

Jsme na givt.cz


logo

 

Dříve než se rozhodnete nakupovat online, zjistěte, zdali váš oblíbený e-shop není na givt.cz. Je? Svým nákupem přes givt.cz můžete přispět na aktivity fondu The Music FunDation.

 

 

 

 

 

 

Sdílejte


Vytrubte to do světa! Informujte a sdílejte se svým okolím, se svými kolegy a přáteli pozitivní přínosy hudebního vzdělávání a aktivního hraní na hudební nástroje, sledujte nás na facebooku i webu. Pomáháte tak vytvářet pozitivní povědomí o tématech, která výrazně ovlivňují náš rodinný, profesní i společenský život.