Jak se zapojit

 

Vzdělávejte sebe i své děti


Přihlásit svou třídu, ponouknout k tomu třídní učitele i učitele hudební výchovy svých dětí a stát se tak účastníkem vzdělávacích kurzů, které pro děti základních škol realizujeme, je zážitkový i efektivní způsob, jak podpořit rozvoj projektů fondu. Nejen, že si žáci odnesou nové zážitky a zkušenosti, nadšení a inspiraci věnovat se hudbě, ale rovněž tak pomůžete zpřístupnit hudební vzdělání druhým.

 

Firemní partnerství


Firemní partnerství, dárcovství či sponzortví sehrává ve financování činností nevládních neziskových organizací podstatnou roli. Nazýváme jej partnerstvím neb jako k partnerství ve spolupráci s firemním dárcem přistupujeme. Vy připějete k tomu, že projekty fondu se budou moci dále rozvíjet, my se postaráme o to, aby lidé o vaší podpoře věděli.

Podpora může nabývat různých podob. Podoby finančního daru, podoby podílu z prodeje Vašich výrobků nebo služeb či týmové podpory Vašich zaměstanců. Kontaktujte nás na anna.novakova@tmf.cz, najdeme takový způsob spolupráce, prospěšný pro fond i pro Vás.

 

Mediální partnerství


Neustále hledáme nové příležitosti a prostředky, jak komunikovat s veřejností, jsme otevřeni mediálním partnerstvím.

 

Sdílejte


Vytrubte to do světa! Informujte a sdílejte se svým okolím, se svými kolegy a přáteli pozitivní přínosy hudebního vzdělávání a aktivního hraní na hudební nástroje, sledujte nás na facebooku i webu. Pomáháte tak vytvářet pozitivní povědomí o tématech, která výrazně ovlivňují náš rodinný, profesní i společenský život.