NAMM: O přínosech hudebního vzdělávání I

Workshop TMF pro základní školy - ZŠ Roztoky u Prahy

NAMM je nadačním fondem zabývajícím se vzděláváním a šířením aktivního provozování hudby, edukace v oblasti přínosu hudebního vzdělávání dětí i pedagogů. Je neziskovou organizací působící v USA. V následujících čtyřech dílech se pokusíme prostřednictvím citátů ze zahraničních materiálů NAMM přiblížit základní přínosy hudby.

Přínos první – pro společnost


Možná hlavní důvod, proč by každé dítě mělo mít alespoň základy hudebního vzdělání je, že hudba je nedílnou součástí naší společnosti. Význam hudby pro každého jednotlivce je zřejmý v mnoha kulturách, které utvářely nejen americkou společnost. Význam hudby pro ekonomiku je nepochybný. A hodnota hudby pro utváření schopností a charakteru jednotlivce je doložená mnoha zdroji.

„Hudba je magický dar, který musíme pěstovat v našich dětech. Je vědecky prokázáno, že umění zlepšuje u žáků a studentů výsledky v matematice a přírodních vědách, zlepšuje prostorovou inteligenci u novorozenců. A nezapomínejme, že je také prostředkem prevence násilí a kriminality dětí a mládeže.“ – Michael Greene, prezident Recording Academy na 42. předávání cen Grammy, únor 2000

„Studenti středních škol, kteří hrají v kapele nebo orchestru podle výzkůmů v nejnižší míře užívají alkohol, tabák a nepovolené omamné látky.“ – Texas Commission on Drug and Alcohol Abuse Report. Publikováno v Houston Chronicle, Leden 1998

Americké ministerstvo školství zařazuje umění mezi předměty, které by studenti středních škol měli absolvovat, s tím, že: „Mnoho univerzit vidí zájem o umění a hudbu jako cennou zkušenost, která u studentů rozšiřuje přehled a porozumění okolnímu světu. Je také prokázané, že se umění významně podílí na rozvoji inteligence u dětí.“ Getting Ready for College Early: A Handbook for Parents of Students in the Middle and Junior High School Years, U.S. Department of Education, 1997

„Ti nejlepší z inženýrů a projektantů v Silicon Valley jsou téměř bez vyjímky aktivními muzikanty.“ — Grant Venerable, The Paradox of the Silicon Savior, The Case for Sequential Music Education in the Core Curriculum of the Public Schools, The Center for the Arts in the Basic Curriculum, New York, 1989

Více o NAMM.