Muzikanti do škol na ZŠ Žitomířská Český Brod

Co zůstane z každé písně, když ji rozebereme na jednotlivé vrstvy? Rozeznáte bicí, kdy nastupuje klavír, basa, kytara? Tak začali program Jak vzniká píseň na ZŠ Žitomířská Český Brod muzikanti Ondřej Škoch a Petr Kužvart. Zatím co první hodinu podrobně vrstvu po vrstvě rozebírali žáky zvolenou píseň, na hodině druhé a každé další už se věnovali tvorbě vlastní. Nejdřív beat, basa, bicí, skladba dostala rytmus, pak harmonie a text. Jakmile se žáci shodli na textu přešlo se na nahrávání, ve třídě jsem si udělali takové malé nahrávací studio, postupně se tak do písně dostal zpěv, rap a posléze i další sólové hudební nástroje. Co třída, to vlastní píseň a vlastní příběh.

Zapojené třídy: 5. A a 7. A

Termín realizace: podzim 2019

Muzikanti suplují liché hodiny hudební výchovy, seznamují žáky s hudebními technikami, nástroji, teorií i muzikantskou praxí. V sudých hodinách zas s žáky podle předem připraveného plánu pracují sami učitelé.

Ptáme se žáků, jaká hudba se vám libí? Na první hodinu přichází muzikanti s připraveným rozborem písně, kterou si sami žáci předem vybrali, na které se museli shodnout. Zatímco v 5. A zní píseň Cizí zeď, v 7. A se věnujeme písni Za 100 let. Na tomto výběru totiž budeme stavět vlastní autorskou píseň každé ze zúčastněných tříd. Ptáme se proč si píseň vybrali, co je zaujalo, co ví o zákulisí této písně a pomalu si modelujeme představu o písni, kterou spolu budeme tvořit v následujících týdnech.

Muzikanti musí na něčem stavět, a tak je potřeba, aby si na druhou návštěvu muzikantů žáci připravili texty. Už tabule popsané od shora dolů návrhy témat, slovních spojení a rýmů signalizovaly, že máme více jak dobrý základ. Je potřeba se shodnout nejen na textu, ale vybrat pro text i tu správnou formu interpretace, bude se text zpívat nebo rapovat? Zapojíme více hlasů, utvoříme sbor? Bude to duet?

74645283_902040783514191_5575828824018386944_o 74458286_902040740180862_8926581992745598976_oCollage_Fotor_CB002Vše musí sedět do rytmu, důležité je frázování. Co bude refrén a co sloka? Text se usadí až na následující hodině, kterou povedou klasicky vyučující hudební výchovy a připraví text do takové podoby, abychom při další návštěvě muzikantů už mohli nahrávat. Vytvořili jsme si ve tříde malé nahrávací studio. V každé třídě je vždy důležitý jeden nebo dva důstojníci, kteří se ujmou kreativní části a motivují i ostatní spolužáky. A to se týká nejen tvorby texty ale i skladby. Do vzduchu vyletí jedna ruka a ta samá ruka už za dvě minuty nahrává na piano melodii. Dostatečná motivace k tomu, aby se zvedli další spolužáci a nazpívali sbory.

72984559_902040933514176_2608524051940900864_o

Collage_Fotor_ČB2019_Fotor

Po čtvrté návštěvě základní školy si muzikanti odnáší domu nabrané zpěvy i nástroje a čeká je finální úprava ve studiu.

Díky obrovskému nasazení žáků i samotných vyučujících dopadla realizace na výbornou. Každá třída vytvořila svou vlastní píseň, svůj původní text, ve kterém řešila aktuální témata, kterými žijí. Písně vytvořili žáci za spolupráce a podpory muzikantů Ondřeje Škocha, Petra Kužvarta a vyučujících Blanky Potměšilové a Kláry Džuganové:

5.A, píseň Svět nás baví

 

7.A, píseň Zlomené srdce

 

A co na to žáci 5.A?