Muzikanti do škol – navazující výuka, pro II. stupeň ZŠ

Jak vzniká skladba? Co je to riff? Jaké nahrávací hudební programy známe? K čemu nám je harmonie? Jak přistupovat ke skladbě textů písní? Hledáme cesty, jak umožnit bližší kontakt dětí s hudbou. V projektu Muzikanti do škol zveme profesionální muzikanty do školních lavic, aby sdíleli s žáky II. stupně své nadšení pro hudbu a muzicírování a bourali předsudky vůči aktivnímu hraní. Muzikanti suplují hodiny hudební výchovy, seznamují žáky s hudebními technikami, nástroji, teorií i muzikantskou praxí, přitom každý muzikant přináší do hodiny svůj osobitý pohled, jiné téma a jedinečnou zkušenost.

Věříme, že čím dříve, tím lépe, proto se snažíme zasadit o podporu hudebního vzdělávání už na základních školách. Naše cíle a cíle programu:

  • Probudit v dětech zájem o hudební prostředí, který dále povede k vlastnímu hudebnímu rozvoji každého z nich
  • Podpořit stávající výuku hudební výchovy na ZŠ
  • Posílit spolupráci mezi pedagogy a profesionálními umělci, muzikanty 

V roce 2019 se do jarního bloku programu zapojily ZŠ JAK Lysá nad Labem a ZŠ Roztoky. Podzimní část programu se odehrála na ZŠ Hovorčovice, ZŠ Žitomířská Český Brod a ZŠ Zborovská Tábor. Zahájili jsme přípravy programu v roce 2020.

Program jsme v roce 2019 realizovali za finanční podpory Středočeského kraje, Státního fondu kultury ČRSvazu autorů a interpretů a Nadace život umělce. Děkujeme za podporu.

Muzikanti do škol na ZŠ Žitomířská Český Brod

Muzikanti do škol na ZŠ Hovorčovice

Muzikanti do škol na ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky

Muzikanti do škol na ZŠ JAK Lysá nad Labem

Muzikanti do škol na ZŠ Zborovská Tábor