Muzikanti do škol – navazující výuka, pro II. stupeň ZŠ

 

Program Muzikanti do škol v nové podobě navazující výuky je hudebně vzdělávací projekt, který stejně tak jako klasický program Muzikanti do škol podporuje výuku hudební výchovy na ZŠ, umělecký rozvoj dětí a jejich cest k aktivnímu hraní. Forma navazující výuky spočívá v opakovaných návštěvách muzikantů a užší a dlouhodobější spolupráci se školou, žáky i učitelem HV. Impulsem pro posunutí projektu do navazující výuky a užší spolupráce muzikantů a školy byl nejen pozitivní ohlas žáků, ale potřeby a žádosti z řad učitelů HV. 

 

Věříme, že čím dříve, tím lépe, proto se snažíme zasadit o podporu hudebního vzdělávání už na základních školách. Naše cíle a cíle programu:

  • Probudit v dětech zájem o hudební prostředí, který dále povede k vlastnímu hudebnímu rozvoji každého z nich
  • Podpořit stávající výuku hudební výchovy na ZŠ
  • Posílit spolupráci mezi pedagogy a profesionálními umělci, muzikanty 

V roce 2019 je program určen ZŠ primárně ve Středočeském kraji. Do jarního bloku se zapojily ZŠ JAK Lysá nad Labem a ZŠ Roztoky. Výběr škol do podzimní části programu právě probíhá.

Program realizujeme za finanční podpory Středočeského kraje, Státního fondu kultury ČR a Svazu autorů a interpretů. Děkujeme za podporu.

 

DSC_0300