Vítr do plachet

DSC_0305_Fotor

Předtím, než se zrodila myšlenka uchopit téma aktivního přístupu k hudbě a zhmotnit jej do podoby nadačního fondu, subjektu, který dává myšlence strukturu, zde byla láska k hudbě a víra ve schopnost hudby podílet se pozitivně na vývoji každého jedince.

Víra vyústila ve vizi a vize zažehla poslání.

„Svět, ve kterém je hudba součástí života každého jedince.“

Představili jsme si svět, ve kterém je hudba a požitek z jejího produkování ve své určité formě součástí života každého jedince. Svět, ve kterém je přítomností hudby člověk obohacen, kde děti a starší generace mají rovnocenný přístup k hudebnímu vzdělávání, kde dostanou šanci se na tomto obohacení podílet.

Tato vize nás dovedla k misi vložit úsilí do rozvoje hudebního průmyslu, rozvoje hudebního vzdělávání a propagace potěšení a výhod, které z aktivního muzicírování plynou.

A tak jsme pustili v minulém roce nadačnímu fondu vítr do plachet. V letošním roce nás čeká mnoho práce s databází učitelů hudby, s vývojem konceptu metodických postupů výuky hudební výchovy na základních školách a s produkcí hudebně vzdělávacích programů, které jsme odpilotovali už v roce minulém.

Děkujeme těm, co podpořili a přispěli k našim aktivitám v roce 2016 a držíme palce těm, co už teď přemýšlí nad tím, že by podpořili působení fondu v roce 2017, ať své přesvědčení, ostatně stejně jako všechna ta další, dotáhnou do konce.

S poděkováním a přáním toho nejlepšího, ať vám to dobře hraje i v roce 2017!

Tým fondu TMF