TMF: Děti základních škol se hudebně vzdělávají

DSC_0043_Fotor_Fotor

Základní škola Roztoky u Prahy se stala součástí hudebně vzdělávacího projektu Music jsi ty. Projekt podporuje aktivní přístup k provozování hudby a je výchozím bodem pro vývoj metodik uplatnitelných v hodinách hudební výchovy. Projekt je realizován Nadačním fondem The Music FunDation.

„Provozování hudby přináší řadu pozitivních efektů, mezi které patří rozvoj logického myšlení, soustředění a posílení socializace. Naším cílem je dětem muzicírování zpřístupnit a ve spolupráci s pedagogy vyvíjet metodiky, které prohloubí hudební znalosti dětí.“ Jindřich Střelka, zakladatel nadačního fondu TMF.

Žáci vybraných tříd prvního stupně základní školy Roztoky u Prahy se posledního měsíce letošního školního roku zúčastnili pilotního projektu, který si klade za cíl zvýšit zájem dětí o hudbu a aktivní muzicírování. Smyslem projektu je nejen děti nadchnout a přesvědčit o významu hudebního vzdělání, ale pracovat na vývoji metodik, které si v budoucnu budou moci sami vyučující osvojit a využít ve svých hodinách hudební výchovy. Ty by měly vést děti k aktivnímu provozování hudby.

Projekt Music jsi ty obsahově podporuje stávající výuku hudební výchovy na základních školách, posiluje prostřednictvím vybraných hudebních aktivit vzájemnou komunikaci dětí, přináší nové techniky spolupráce mezi dětmi a přivádí je k aktivnímu provozování hudby.

Nadační fond The Music FunDation podporuje rozvoj aktivního provozování hudby v České republice. Projekt Music jsi ty je dílčí aktivitou nadačního fondu, podporuje hudební vzdělávání na základních školách a vede děti k vlastnímu hudebnímu rozvoji.

DSC_0031_Fotor

DSC_0122_Fotor