Příběh prvního ročníku Muzikantů do škol

Projekt Muzikanti do škol je program, ve kterém oslovujeme profesionální muzikanty a zveme je do základních škol vyučovat ve spolupráci s učiteli hudební výchovu. Máme za sebou první ročník, oslovili jsme ke spolupráci 5 škol, 5 muzikantů a zapojili celkem 11 tříd II. stupně. Už na začátku jsme věděli, že nemůžeme z každého žáka udělat muzikanta, to ani není náš záměr. Můžeme je ale nechat nahlédnout do praxe, nabídnout jim jiný pohled, rozšířit hudební obzory a ukázat možnosti, které hudba co do technologie, uplatnění a kreativity nabízí. Podstatná je součinnost všech zúčastněných, tedy muzikantů, žáků i vyučujících hudební výchovy. Máme za sebou první ročník, ve kterém je spolupráce užší a delší, než byla v původní podobě programu.

Začínáme zjara. Mary C a Martin Tvrdý v první hodině HV na ZŠ JAK Lysá nad Labem přichází s otázkou Co a jak posloucháme? a začínají tak program Jak se hraje na mobil/tablet aneb základy elektronické hudby a tvorby beatů. Žáci záhy a v následujích týdnech poznávají, že elektronická hudba není jen bezduché mačkání čudlíků, ale odhaluje svět, kde je nekonečné množství podob zvuků.

DSC_0523_FotorCo zůstane z každé písně, když ji rozebereme na jednotlivé složky? Rozeznáte bicí, kdy nastupuje klavír, basa, kytara? Tak začali program Jak vzniká píseň na ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky muzikanti Ondřej Škoch a Petr Kužvart. Zatím co první hodinu podrobně vrstvu po vrstvě rozebírali žáky zvolenou píseň, na hodině druhé a každé další už se věnovali tvorbě vlastní. Nejdřív beat, basa, bicí, skladba dostala rytmus, pak harmonie a text. Jakmile se žáci shodli na textu přešlo se na nahrávání, ve třídě jsem si udělali takové malé nahrávací studio, postupně se tak do písně dostal zpěv, rap a posléze i další sólové hudební nástroje. Co třída, to vlastní píseň a vlastní příběh. Ondra s Petrem se zapojili i do podzimní části programu, své písně tak mají i žáci na ZŠ Hovorčovice a ZŠ Český Brod.

Písně vytvořili žáci ZŠ Hovorčovice za spolupráce a podpory muzikantů Ondřeje Škocha a Petra Kužvarta

Bez tebe

Zeměkoule

Královna večírků

 

Do podzimní části program se přidal i muzikant František Ciml, který na ZŠ Zborovská Tábor s sebou přinesl program s názvem Jak funguje kapela. Spolu s Františkem se žáci více věnovali tomu, jak funguje kapela, a to po tvůrčí i manažerské stránce. V rámci praktické výuky žáci složili píseň a tuto píseň se pokusili i teoreticky zpropagovat a realizovat koncert.

Muzikanti suplují liché hodiny hudební výchovy, seznamují žáky s hudebními technikami, nástroji, teorií i muzikantskou praxí, přitom každý muzikant přináší do hodiny svůj osobitý pohled, jiné téma a jedinečnou zkušenost. V sudých hodinách zas s žáky podle předem připraveného plánu pracují sami učitelé. To se děje na jaře nebo na podzim, v průběhu osmi až deseti týdnů se tak rozvíjí spolupráce muzikantů, učitelů a žáků, na jejímž konci má často každa třída vlastní ve studiu postprodukčně dotaženou píseň nebo třeba kapelu (konkrétní výstup se váže vždy na daný program muzikantů). Ať je výstup jakýkoliv, je důležité, že žáky hodiny vesměs baví a nakonec i ti, co k hudbě mají spíše dál než blízko se zapojí, třeba jako textaři, manažeři kapely nebo se zajímají o současné technologie a jejich využití v hudbě.

Motivací a hnací silou jsou pro nás kladné ohlasy žáků, učitelů i vzrůstající zájem škol, za jednu takovou motivační zpětnou vazbu děkujeme Petře Fejfarové, vyučující HV na ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky:

“Projekt byl určitě milou a nesmírně užitečnou vsuvkou do výuky HV.  Děti si muzikanty užily, seznámily se s technickou podporou, s tím, co všechno dnes může při tvorbě písně pomoci a jak se postupuje. Zjistily, že není  jednoduché nějakou píseň napsat, ale možné to je, pokud nechybí motivace a píle. A to je velmi důležité. Myslím, že děti je potřeba vést k poznání, že lepší je tvorba a spolupráce než negativní odsouzení díla kohokoliv jiného. Velmi hezké bylo sledovat jednotlivé děti, s jakým zájmem se podílely na tvorbě nástrojového doprovodu, jak prožívaly rytmus a dělaly něco, co zjevně mělo smysl a bavilo je to. S jednou ze tříd  píseň připravujeme na vánoční vystoupení, děti si ji užijí podruhé, tentokrát ale zcela samy, bez technické podpory. Dva z chlapců se chopili kytar a učí se akordy, další si vylepšuje klavírní doprovod, dvě dívky se ujaly bicích (činel a tamburina), flétnistky dvojhlasně vyplňují mezihru a řada dalších rytmických nástrojů tvoří podklad. Učí se navzájem se poslouchat, cítit rytmus, respektovat dynamiku a zpívat a rapovat s výrazem. Vědí, čeho chtějí dosáhnout, teď se učí tomu jakým způsobem. Pracují a tvoří. Byl to jeden z nejlepších projektů, na kterých jsem se podílela.”

Zapojení muzikanti: Ondřej Škoch, Petr Kužvart, František Ciml, Marie Čtveráčková (Mary C), Martin Tvrdý (Bonus)

Zapojené školy: ZŠ JAK Lysá nad Labem, ZŠ Zdenky Braunerové Roztoky, ZŠ Hovorčovice, ZŠ Žitomířská Český Brod, ZŠ Zborovská Tábor

Program jsme v roce 2019 realizovali za finanční podpory Středočeského krajeStátního fondu kultury ČRSvazu autorů a interpretů a Nadace život umělce. Děkujeme za podporu.