Muzikanti do škol, nový program pro školy ve škole

Jak vzniká skladba? Co jsou to hudební smyčky? Jaké nahrávací hudební programy známe? K čemu nám je harmonie? Jak přistupovat ke skladbě textů písní? Hledáme cesty, jak umožnit bližší kontakt dětí s hudbou. V projektu Muzikanti do škol zveme profesionální muzikanty do školních lavic, aby sdíleli s žáky II. stupně své nadšení pro hudbu a muzicírování a bourali předsudky vůči aktivnímu hraní. Muzikanti suplují hodiny hudební výchovy, seznamují žáky s hudebními technikami, nástroji, teorií i muzikantskou praxí, přitom každý muzikant přináší do hodiny svůj osobitý pohled, jiné téma a jedinečnou zkušenost.

Muzikanti suplují hodiny hudební výchovy.

Zázemí na Základní škole Roztoky. Máme za sebou první odučené hodiny hudební výchovy. Oslovili jsme o spolupráci Základní školu Roztoky u Prahy a v květnu uplynulého školního roku 2017/2018 vyslali první profesionální muzikanty mezi žáky 6. až 9. tříd. Ondřej a Štěpán Škochovi spolu s Petrem Kužvartem provedli žáky procesem tvorby písně, rapperka Sharkass přístupy k práci s texty a beaty.

 

Projekt je ve školním roce 2018/2019 otevřen i dalším základním školám a aktivním a profesionálním muzikantům. Kontaktovat lze Nadační fond The Music FunDation na anna.novakova@tmf.cz. či telefonicky +420 601 354 115.

Realizaci projektu podporuje Svaz autorů a interpretů.