Drum Circles

 

Bubnování ve skupině na různé druhy perkusí, vedené tzv. facilitátorem, je skvělou možností, jak si užít radost z vlastní hudební tvorby. A to úplně pro kohokoliv, bez ohledu na věk, nadání či hudební zkušenosti.

Každý má rytmus v sobě, jen má někdy problém sladit ho s rytmem ostatních.

Bubnování má pozitivní vliv na zdraví člověka – uvolňuje stres a napětí, snižuje krevní tlak, navodí pocit pohody, propojuje pravou a levou hemisféru. Tato technika, příbuzná muzikoterapii, se ve světě využívá jako volnočasová aktivita, prostředek relaxace a redukce stresu a forma skupinové terapie, mezi jejíž efekty patří například i posílení imunitního systému.

 Co je Drum Circle

  • společné muzicírování ve skupině, kdy účastníci stojící nebo sedící v kruhu hrají na nejrůznější typy bubnů a další perkusní nástroje,
  • jde o improvizaci, hudba vzniká na místě,
  • místo učitele je přítomen „facilitátor“, zkušený muzikant, který prošel zvláštním facilitátorským kurzem, ten stojí uvnitř kruhu a vede účastníky.

Projekt Drum circles neboli skupinové bubnování je realizován facilitátorem Petrem Šušorem, více o skupinovém bubnování na www.bubnujeme.cz.